Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Dorota Wójcik                                                                   

Wiceprezes - Barbara Poleszak

Członek Zarządu - Elżbieta Grygiel

Członek Zarządu – Barbara Włoch

Skarbnik - Ewa Borkowska