Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Dorota Wójcik                                                                   

Wiceprezes - Barbara Poleszak

Członek Zarządu - Teresa Dubielis

Członek – Barbara Włoch

Skarbnik - Katarzyna Dębińska